Aylar: Aralık 2017

Ara - 12
2017

C Programlama Dilinde Sınıf Planlama Sistemi

Sınıf Planlama Sistemi Z dersini alan öğrencilerin hangi sınıfta derse gireceklerini planlayan bir otomasyon sistemidir. Sistem içeriğinde öğrencilerin Öğrenci Numarası, Adı, Soyadı, Kayıt Sıra ve Öğretim Türü bilgileri yer almaktadır. Program ilk olarak birden fazla derse atanmış öğrencilerin mükerrer kayıtlarını…